Infra

Onder infrastructurele projecten valt een groot scala aan werkzaamheden. Van Nature is actief op het werkvlak van de kleine infrastructurele projecten zoals (kleine) aanpassingen van wegen en verhardingen. Denk hierbij aan reconstructies of ontwerp van parkeerplaatsen, paden, ontgravingen etc. Vrij recent heeft van Nature de werkvoorbereiding en toezicht op een rolstoelpad begeleid voor Natuurmonumenten evenals de aanleg van diverse parkeerplaatsen.

De laatste jaren is van nature ook actief bij de directievoering en projectbegeleiding van diverse glasvezelprojecten in de provincie Gelderland. Nederland zal voor de toekomst gebruik gaan maken van het glasvezelnetwerk en deze inhaalslag is op dit moment volop in beweging. Van Nature heeft de projecten begeleid en er is toezicht op gehouden om de projecten naar volle tevredenheid te realiseren.
|Weerdenburg Web Works|